Skip Contents


Tất cả tiện nghi

  • 1. Rạp hát "Yong"
    2. Trẻ em Cửa hàng lưu niệm của bảo tàng
    3. Nhà hàng Hàn Quốc "Hancharim”
    4. Khu ăn uống
    5. Cửa hàng lưu niệm của bảo tàng 1
    6. Cửa hàng lưu niệm của bảo tàng 2
    7. Cửa hàng lưu niệm của bảo tàng 3
    8. Nhà hàng tự phục vụ "Miroe“-1F/ Phòng trà Hàn Quốc "Sayu" -3F
  • 9. Quán cà phê gặp mặt "Mannam"
    10. Nhà hàng Reflecting pond
    11. Reflecting pond
    12. Vườn điêu khắc
    13. Eoul Madang
    14. Thác rồng
    15. Nadeul pond (Gateway Pond)
    16. Vườn Bách Thảo để Lấy Thuốc Nhuộm Truyền Thống
  • 17. Cổng phía Đông
    18. Cổng Chính
    19. Cổng phía Tây
    20. Bảo Tàng cho Trẻ Em
    21. Triển Lãm Thường Xuyên
    22. Phòng Lớn (lối vào khu Triển Lãm Thường Xuyên) – các tiện nghi ở Phòng Lớn
    23. M cafe